Partner International Business programma "e-mobiliteit van Amsterdam naar Berlijn"


Nederlandse partijen op het gebied van e-mobiliteit en duurzame energie en de Rijksoverheid bundelen hun krachten richting Duitsland. Met name Berlijn wil de komende jaren grote stappen zetten in de nieuwe mobiliteit en energie. Hier liggen kansen voor partners van het PIB-Programma “e-mobiliteit van Amsterdam naar Berlijn”. De partners vormen gezamenlijk een permanente handelsmissie met vertegenwoordiging in Berlijn en samenwerking met Duitse overheden, stakeholders en de Nederlandse Ambassade.


Het Partner International Business (P.I.B) is een publiek-privaat samenwerkingsverband.
Doel van het programma is om met de convenantpartners (de deelnemende bedrijven) uit de regio’s rondom de lijn Amsterdam-Berlijn samenwerkings-projecten te starten waar Nederlandse technologie en kennis deel uit maakt van de geboden totaal oplossingen. Berlijn wil de komende jaren grote stappen zetten op het gebied van nieuwe mobiliteit en energie, hiermee willen ze een voorbeeld zijn voor de rest van Duitsland.

Omdat e-mobiliteit niet los gezien kan worden van duurzaam opgewekte energie, is het doel vrij breed; van smart-grid tot LEV's. Stadsdistributie, laadinfra-, interoperabiliteit e.d.
Partners zullen zich, ondersteund door de Rijksoverheid, proberen blijvend te positioneren op de interessante Duitse markt.

Deze gestructureerde aanpak moet er toe leiden dat Nederland niet alleen in Duitsland maar ook internationaal op de kaart wordt gezet.
De inbreng van de Rijksoverheid bestaat uit samenwerking tussen overheid en overheid, informatie, advies, financiering, promotie, matchmaking en kennisintensieve samenwerking.
Essentieel is bij de beoogde samenwerking tussen Rijksoverheid en bedrijfsleven, dat het bedrijfsleven een financieel commitment aangaat.

Tijdens de eCarTec 2014 in München spraken vertegenwoordigers van de Duitse handelsposten en consulaten met vertegenwoordigers van Nederlandse bedrijven uit de e-mobiliteit en duurzame energie met elkaar. Onderwerp van gesprek; hoe kan het Nederlands bedrijfsleven de voorsprong die is opgebouwd op dit terrein gebruiken om de Duitse markt te veroveren?

Emodz heeft in samenspraak met het RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) een aanvraag ingediend voor een P.I.B. programma. In april 2015 is er in samenspraak met de Nederlandse posten groen licht gegeven door het RVO en heeft minister Kamp het ceremoniële startschot gegeven op 14 april tijdens de HannoverMesse (zie bericht hieronder).

De officiële presentatie van Nederlandse partners zal zijn op 16 juni op de Nederlandse Ambassade in Berlijn.

Bent u actief op de markt van duurzame mobiliteit en duurzame energie en bent u klaar voor de Duitse markt? Neem dan contact op met Emodz, namens het RVO penvoerder voor dit samenwerkingsverband.

Inschrijven kan tot 30 juni 2015.
Door dit formulier in vullen, maakt u uw interesse kenbaar en nemen wij contact met u op.

Voor meer informatie neemt u contact op met:

Emodz BV
Henk Meiborg
meiborg@emodz.nl
0546-492997

Hannover Messe 14 april 2015


Op 14 april 2015 tijdens een bezoek van minister Kamp op de Holland Energy en e-Mobility stand op de Hannover Messe, is het startschot gegeven voor het project.


Voor meer informatie verwijzen we naar het bijbehorende persbericht.